Betingelser
Samtlige bilder på disse web-sidene er copyright-beskyttet. Copyrightbestemmelsene skal følges!

Bestilling
Ved bestilling av bilder fra web-arkivet oppgis bildetittel (som står under hvert bildet) og kategori, samt bruksområde og oppløsning som bildet ønskes levert i. Bildet kan da leveres som vedlegg til e-mail eller på f.eks CD.

Deler av bildearkivet på denne hjemmesiden er i ferd med å legges over i Samfoto sitt arkiv. Etterhevrt vil det vere mer hensiktsmessig å søke etter mine bilder i Samfoto sitt arkiv.

Leveringsbetingelser
Bilder fra Krempig.no blir utlevert med reproduksjonsrett for en gangs bruk - ikke eksklusivt. Bildene må ikke videreselges, kopieres eller lånes ut til tredjemann uten samtykke fra Krempig.no. Bilder kan bare brukes i henhold til beskrevet anvendelsesområde. Ved f.eks nytt opplag av en trykksak (som ikke er avtalt tidligere) må det innhentes ny tillatelse for bruk av bildet. Kildeangivelse med fotografens navn skal angis ved bruk av bildene. Ufullstendige eller manglene opplysninger om bruk av et bilde kan bli belastet ekstra. Redigering/retusjering må ikke endre bildets innhold uten samtykke av fotograf.

Priser
Prisene er fastsatt på bakgrunn av bruksområde og eksponeringsomfang. Bruksområde må oppgis i bestilling / prisforespørsel, slik at riktig pris kan oppgis. Send mail til krempig@alta.online.no for pris. Prisforespørsel skal inneholde filnavn på bilde, informasjon om bruk (brosjyre/bok/opplag etc) størrelse på bilde på trykk/i bruk, samt navn, evt. firmanavn, adresse og e-mail-adresse til kjøper.

Betaling
Bruksrett til bilder faktureres ved levering og betales innen 14 dager.

Ansvarsbegrensning
Enhver kunde og bruker av Krempig.no sine bilder er selv i alle henseender ansvarlig for den videre bruk. Det gjøres spesielt oppmerksom på avbildedes rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, kfr. Åndsverksloven paragraf 45.
Krempig.no svarer ikke i noe tilfelle for økonomiske krav i sammenheng med rettigheter eller restriksjoner knyttet til person, varemerker eller motiv på utlånte bilder.

Webdesign: Per Arne Askeland - Copyright fotos: Lars H. Krempig